Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 61 24 36 14 - mail: formand@dallvillaby.dk
Takstblad

Vedtægter

Regulativ

Forsyningsområde

Om vandmålere

Kort med
stophaner & ledningsnet

Måleraflæsning

Spar på vandet

    

Dall Villaby Vandværk a.m.b.a

    
Vandmåleraflæsning


Aflæsning og indberetning foretages i september måned.


Aflæsning for året 2019 er således afsluttet!


 

Tilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Generalforsamling       Værd at vide