Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 61 24 36 14 - mail: formand@dallvillaby.dkBestyrelsen

Vedtægter

Referater

Mere info

Hjertestarter

    
Bestyrelsen informererwww.loa-fonden.dk


    DALL VILLABY MULTIBANE TIL 100.000 Kr.

   Det lykkedes!

   Vi har fået bevilget ansøgningen om tilskud til bandebanen og
   opholdsfaciliteter på kr. 100.000

   Det kan læses i Lokale & Anlægsfondens nyhedsbrev nr. 12 af d.d.

   Nedenstående er kopieret fra nyhedsbrevet:

   Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, august 2011

   Læs de detaljerede beskrivelser af bevillingerne her

   Desuden har vi fået kr. 50.000 fra Aalborg Kommune - Så nu skal vi
   have ærmerne smøget op og komme i gang med byggeriet.

   Giv en hånd med   klik her!

       101-20110725   (pdf-format)

       201-20110725   (pdf-format)

       202-20110725   (pdf-format)

       301-20110725   (pdf-format)

   
    INDSIGELSE MOD 3. LIMFJORDSFORBINDELSE.

   Der er afholdt borgermøde 25. august om den 3. motorvejsforbindelse.

   Herunder er høringssvar samt tilhørende tre bilag fra bestyrelsen for
   Dall Villaby Grundejerforening.

   Med venlig hilsen

   Flemming Hansen
   bestyrelsesformand

   
    Høringssvar 30.08.20011   (pdf-format)

    Bilag 1 Dall Kirke   (pdf-format)

    Bilag 2         (pdf-format)

    Bilag 3         (pdf-format)

    ORIENTERINGSMØDE OM DEN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE.

   DER INVITERES HERVED TIL DEBAT- OG ORIENTERINGSMØDE OM DEN
   NY LIMFJORDSFORBINDELSE.

   MØDET AFHOLDES I FRITIDSHUSET, KLOKKEVEJ 49 – DALL VILLABY
   TORSDAG DEN 25. AUGUST KL. 19:30
   POLITIKERE OG TEKNIKERE FRA AALBORG KOMMUNE ER INVITERET
   TIL AT DELTAGE I MØDET.
   
   MØD OP OG DELTAG I DEBATTEN ELLER LYT TIL DE MENINGER OG
   HOLDNINGER SOM RØR SIG.
   SIDSTE FRIST FOR INDSIGELSE TIL / MOD PROJEKTET ER DEN 30.
   AUGUST 2011.
   
   PÅ VEGNE AF
   GRUNDEJERFORENINGEN DALL VILLABY OG
   VEJFORENINGEN VEJRMØLLEN.
   
   Med venlig hilsen
   Ib Secher


   besøg:
   www.vejdirektoratet.dk/dokumentniveau.asp?page=document&objno=74752


   hvor man kan se de forskellige rapporter fra VVM (pdf-format):

   VVM-redegørelsen består af:
    Du kan læse den sammenfattende rapport 379 del 1
    Du kan læse den sammenfattende rapport 379 del 2
    Du kan læse et nyhedsbrev vedr. VVM-redegørelsen her
    Rapport 380 Miljøvurdering – Del 1
    Rapport 380 Miljøvurdering – Del 2
    Rapport 380 Miljøvurdering – Del 3
    Rapport 381 Arealanvendelsesanalyse.
    Kort nr. 415 og 416 er blevet revideret pr. 2. august

    Multibane til Dall Stadion:

   Til orientering.

   Så kom der endelig et glædeligt svar fra Aalborg kommune vedrørende
   vores ansøgning om tilskud til Multibane på Dall Stadion.
   Der gives kr. 50.000 i støtte til projektet.

   Der er dog et lille men.

   Bevillingen er givet på betingelse af at der søges om støtte fra Lokale-
   og Anlægsfonden. Der er sendt ansøgning om støtte til L & A. Fonden
   og de har svaret tilbage at de ser positivt på ansøgningen - men at
   der skal være et sted til ophold umiddelbart ved banen før der kan
   gives støtte.
   Dermed er ansøgningen ikke blevet behandlet ved bevillingen i juni
   måned.

   Det er aftalt med L & A Fonden at vi udvider ansøgningen til også at
   omfatte et opholdssted (sammen med Tennis og Petanque).
   Denne ansøgning skal være indsendt inden 1. august og vil således
   blive behandlet og besvaret ultimo august 2011. Så der resterer lige
   noget papirarbejde og ideer til at få det sidste på plads.

   Positive indspark, ideer mv. modtages gerne.

   Med venlig hilsen
   Dall Villaby Grundejerforening, legepladsudvalget
   Ib Secher

    Til Renovationsvæsenet!

   Som formand for Dall Villaby Grundejerforening har jeg allerde fået
   adskillige henvendelser angående manglende afhentning af dag-
   renovation i Dall Villaby mandag den 29. november.

   Jeg har læst jeres artikel på hjemmesiden, hvor I lægger skylden for
   manglende snerydning på grundejerne.

   Hvis Aalborg Kommune overholdt sin rydningspligt af vejene i byen,
   vil der ikke være nogen argumenter for ikke at afhente affald.

   De fleste grundejere rydder fortove og indkørsler, så her skulle der
   ikke være nogen problemer for renovationen. Hvis enkelte grundejere
   undlader snerydning, kan I vel bare gå forbi.

   Desuden mener jeg, at der endnu ikke er faldet så meget sne i Dall
   Villaby, så snerydning, der skulle være argumenter for at undlade
   afhentning af dagrenovation.

   Med venlig hilsen

   Flemming Hansen
   formand
   Dall Villaby Grundejerforening
   Hyrdindevej 12
   9230 Svenstrup J.

    En glædelig meddelelse fra Vejdirektoratet:

   Den 7. september 2010. Asfaltarbejde på E45 består i udskiftning af

   slidlag kun i det sydgående spor. Der vil blive anvendt støjdæm-

   pende asfalt
. Arbejdet udføres om natten af hensyn til trafikafvik-

   lingen. Arbejdet slutter efter planen d. 9/9.

   (Tro nu ikke støjen forsvinder, men det er da et skridt i den rigtige

   retning).

   mvh.

   Flemming

    En glædelig meddelelse fra Vejdirektoratet:

   Den 7. september 2010. Asfaltarbejde på E45 består i udskiftning af

   slidlag kun i det sydgående spor. Der vil blive anvendt støjdæm-

   pende asfalt
. Arbejdet udføres om natten af hensyn til trafikafvik-

   lingen. Arbejdet slutter efter planen d. 9/9.

   (Tro nu ikke støjen forsvinder, men det er da et skridt i den rigtige

   retning).

   mvh.

   Flemming
    

Efter mange henvendelser til bestyrelsen opfordres hundeejere til at vise hensyn, når de lufter deres hunde.

Mange beboere føler sig meget generet af de mange hundeefterladenskaber, der ligger på fortove og rabatter.

Så hundeejer! Medbring en plasticpose eller luft din hund
på din egen græsplæne.Tilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Generalforsamling       Værd at vide