Dallvej 36, 9230 Svenstrup J. - tlf.: 61 24 36 14 - mail: formand@dallvillaby.dk    

Takstblad

Vedtægter

Regulativ

Forsyningsområde

Om vandmålere

Kort med
stophaner & ledningsnet

Måleraflæsning

Spar på vandet
     Dall Villaby Vandværk a.m.b.a
    

Orientering til forbrugerne under Dall Villaby Vandværk

Dall Villaby Vandværk drives som et
andelsselskab med begrænset ansvar
og ejes af selskabets andelshavere (grundejere) i byen.

Dall Villaby Vandværk og Dall Villaby Grundejerforening er økonomisk
adskilt, men har samme bestyrelse.

Der afregnes årligt knap 50.000 m3.

Vandet pumpes fra 3 boringer via vandværket til forbrugerne uden
nogen form for vandbehandling.

Der er rigeligt med drikkevand til rådighed, og vandkvaliteten
overholder alle opstillede grænseværdier.

Alt vand overvåges nøje og analyseres regelmæssigt for en lang række stoffer.

Nedenstående liste er nogle vigtigste parametre for kvaliteten af det
drikkevand, der blev udsendt til forbrugerne i 2013:


Hårdhed:
Jern og mangan:
Nitrat:
Pesticider:
Bakterier:
Organiske opløsningsmidler:
Iltindhold:
Nikkel:
Fluorid:


Temmelig hårdt vand (13,0 dH)
Meget lille indhold – langt under grænseværdien.
Indhold på godt halvdelen af grænseværdien
Ingen målelige værdier.
Ingen målelige værdier.

Ingen målelige værdier.
Over grænseværdien for krav til iltindhold.
Indhold langt under grænseværdien.
Indhold på 1/5 del af grænseværdien.


Vandværkets takster fremgår af takstbladet, udsendes senere.
Yderligere oplysninger om vandanalyser under linket: www.mitdrikkevand.dk

Gasbrændere kan lånes ved henvendelse til bestyrer Mette Balling i
Fritidshuset


Med venlig hilsen
februar 2014 / BestyrelsenTilbage til:           Forsiden       Grundejerforeningen       Vandværket       Værd at vide