Vand fra eget vandværk

Dall Villaby har de sidste to år modtaget vand fra Aalborg Forsyning pga. dårlig vandkvalitet. Bestyrelsen har i de sidste to år arbejdet på at starte Dall Villaby Vandværk op igen. Analyser viser, at vandkvaliteten er forbedret og er indenfor grænseværdierne. Vandværket er derfor begyndt selv at pumpe vand op igen her i foråret 2021.

Venlig hilsen

Bestyrelsen