Efterårs betaling bliver et acontobeløb

Da vi stadig er ved at få skiftet de sidste vandmålere, og vi ikke har fået fjernaflæseren til vandmålerne op at køre endnu, vil dette efterårs betaling blive lavet som et acontobeløb. Lige så snart vi har fået systemet op at køre, vil vi lave en korrigerende aflæsning.

Med venlig hilsen

Morten R. B. Mortensen
Kasserer