Afregning 2021 og acontoregning 2022

Der er flere, som har undre sig over, at der er kommet 2 regninger her i april.

Forklaringen er, at den ene er årsopgørelsen fra 2021, hvor vi har fået de første aflæsninger fra de nye vandmålere. Den anden er acontoregningen for første halvår af 2022. Hvis der er et skyldigt beløb fra 2021, vil det også stå på acontoregningen.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kassereren.