Generalforsamling – tirsdag d. 28. februar

Indbydelse til ekstra ordinær generalforsamling, samt ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2023 kl. 19.30 i Fritidshuset.

Indkommende forslag

1:

Taget i betragtning af at vi har fjerkrækolonien som nabo til Dall Villaby, så giver det jo gode muligheder for byens borgere, hvis de ønsker at have fjerkræhold med avl. Mange naboer til fjerkræhold i byens villahaver føler sig genereret af hane(r) der til tider galer næsten uafbrudt. Eneste grund til man har en hane i sit fjerkræhold er for at kunne avle kyllinger. et fjerkræhold med høns vil stadig kunne producere æg. Derfor foreslår jeg Grundejerforeningen at opdatere bestemmelserne, med et forbud mod at have hane i sit fjerkræhold i Dall Villaby. 

2: (Falder måske bare under eventuelt)

Opfølgning på kampen om støjskærme ud over den planlagte østerådalen/3. limfjordsforbindelse- status?Pt ser jeg ingen støjskærme i projektets nuværende VVM redegørelse. Hvilken mulighed har foreningen for at presse lidt opmærksomhed på det?

Indsendt af Rasmus Thrysøe

3: Til Dall Villaby grundejerforening.

Vi er mange hundeejere i byen som har et ønske om at danne en hundeskov ved den gamle legeplads mod Skudshalevej.

Der er søgt og modtaget tilladelse fra Aalborg kommune. De kan dog ikke financierer det og vi er i gang med selv at søge midler.

Derfor vil vi høre om der er mulighed for at få økonomisk støtte til dannelsen af hundeskoven.

Det kommer til at koste omkring 10.000kr.

På forhånd tak for behandlingen af vores forespørgsel.

Ovenstående stillet på vegne af Dall Villaby hundeskovsforening, Lonneke Hjermitslev.

4: Til afstemning på generalforsamlingen.

Hjertestarteren ved børnehaven, er sponseret og vedligehold af denne udløber i 2024.

Det er ikke så længe siden at den har været taget i brug og som det er nu, så har grundejerforeningen ikke ansvaret for drift af denne.

Bestyrelsen foreslår om driften og økonomi skal overgå til Dall Villaby grundejerforening, så vi er sikre på hvem der har ansvaret for denne.

Ovenstående er indstillet af bestyrelsen Dall Villaby grundejerforening.