Kontakt

Administration

Flytninger, spørgsmål til regning, vandindberetning m.m.

Kontakt: Kasserer
Morten R. B. Mortensen – Fyrtøjet 20, Tlf.: 21 28 38 56
Email: Kasserer@dallvillaby.dk

Teknisk tilsyn

Tekniske spørgsmål, ledningsbrud, vandkvalitet m.m.

Kontakt: Vandværksbestyrer
Tommy Stokholm – Dalby Allé 5, Tlf.: 22 23 24 00
Email: Vandvaerk@dallvillaby.dk