Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Grundejerforeningens generalforsamling afholdes sammen med generalforsamling for Dall Villaby Vandværk A.M.B.A.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i uge- eller dagspresse. Dagsorden og regnskab uddeles til hvert enkelt medlem mindst 8 dage inden generalforsamlingen.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Der orienteres om sådanne forslag på grundejerforeningens hjemmeside.